Digital vold

Digital vold og digitale krenkelser – grunnkurs

Grunnkurset i digital vold og digitale krenkelser vil i utgangspunktet har fokus på denne form for handlinger som rammer ungdom. Dette kommer til uttrykk ved at vi i kurset vil ta for oss omfang av deling av nakenbilder blant ungdom. Imidlertid vil mange av temaene på kurset også være relevant for andre aldersgrupper. 

Informasjonsvideo

Målsetting

Målsettingen med kurset er to-delt:
– Å gi grunnleggende informasjon om hva digital vold og digitale krenkelser kan være.
– Å gi innspill og verktøy til hvordan digital vold og digitale krenkelser kan forebygges.

Vi håper du vil benytte det du lærer på kurset til å forebygge digital vold i ditt arbeid eller engasjement.

Innhold

Vi vil på kurset gi informasjon om følgende temaer:
– Omfang – deling av nakenbilder 13-18 år
– Hva kan digital vold og digitale krenkelser være?
– En oversikt over noen sentrale lover og paragrafer
— Hva Åndsverkloven sier om bilder
— Hva identitetskrenkelser kan være
— Trusler via digitale medier
— Krenkelse av privatlivets fred
— Hatefulle ytringer
— Fremstillinger som seksualiserer barn (under 18 år)
— Seksuelle overgrep via digitale medier
– Tips og eksempler på forebyggende undervisning og oppgaver. 
– Noen utvalgte nettressurser
– Mulige konsekvenser for de som utøver eller utsettes

Målgruppe

Kurset retter seg mot:
– Alle som jobber med ungdom og som ønsker informasjon om hvordan forebygge digital vold og digitale krenkelser.
– Alle som har interesse for temaet.

Betingelser

All informasjonen gis på videoer.
Pris: kr. 1.000,-
Du vil ha tilgang i 14 dager. I løpet av denne tiden kan du se videoene så ofte du ønsker.
Du kan laste ned presentasjonene vi går gjennom på kurset. Presentasjonene kan du benytte i ditt arbeid.

Angrerett

Når du har bestilt et av våre online kurs og workshop, har du angrerett i 14 dager. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager kan trekke deg fra kurset eller workshopen uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende en epost om dette til kurs@tryggere.nosenest den dagen fristen utløper. 

Angreretten gjelder under forutsetning av at du ikke har begynt å se videoene eller lastet ned dokumentene. På det tidspunkt du begynner å se videoene i kurset/workshopen eller laster ned noen av dokumentene, har du akseptert kjøpsvilkårene og angrefristen opphører.

Kjøp tilgang til kurset