Stiftelsen Tryggere forebygger vold og overgrep

Stiftelsen Tryggere er en ideell ikke-kommersiell organisasjon so gjennomfører en rekke tiltak for å forebygge vold og overgrep på ulike nivåer.

 

Sinnemestring

Vi har et godt individuelt tilrettelagt tilbud om sinnemestring for personer i alle aldre som sliter med å mestre sitt eget sinne. Sinnemestringstilbudet har vi ved våre kontorer i Oslo, i Lofoten og Vesterålen samt via video. Årlig tar vi imot rundt 100 personer til samtaler.

 

Kurs og kunnskapsformidling

Årlig holder vi kurs og foredrag for over 2.000 fagpersoner og ansatte i hjelpeapparatet. Kursene og foredragene våre omhandler temaer om vold, digitale krenkelser og overgrep. De fleste kursene og foredragene holder vi internt, dvs. kurs eller foredrag som er bestilt av en oppdragsgiver. Dette er i stor grad kommunale etater, høgskoler og andre som ønsker vår kompetanse. Vi arrangerer også noen åpne kurs og foredrag. I tillegg tilbyr vi kurs o0g kunnskapsformidling gjennom vår digitale kursportal.

 

Forebyggende tiltak for barn, ungdom og voksne

Årlig holder vi foredrag og forebyggende tiltak for rundt 10.000 ungdommer og foresatte i hele landet. Hensikten med tiltakene er å heve kunnskapsnivået. Temaene vi holder foredrag om er blant annet vold, digitale krenkelser, seksuell trakassering og seksuelle overgrep, hva konsekvensene kan være av å utøve eller utsettes, om samtykke, hvilke verdier som kjennetegner sunne og gode kjæresteforhold. I tillegg har vi utviklet kurs og kunnskapsformidling rettet mot lærere og ressurspersoner i skolen, slik at skolene selv skal få kompetanse og verktøy til å gjennomføre forebyggende tiltak.

 

Rådgivning overfor offentlige etater og private organisasjoner

Rådgivningen går i stor grad ut på å yte bistand om forebygging av vold, digitale krenkelser og seksuelle overgrep. Dette gjør vi gjennom å bidra med utarbeidelse av handlingsplan mot vold og overgrep eller å bistå med gjennomføring av konkrete forebyggende tiltak.

 Vårt hovedkontor er i Karl Johans gate 8, i Oslo. Imidlertid gjennomfører vi tiltak i hele landet.

 

Vårt mål er flere trygge relasjoner.